ATM VietNam

ATM VietNam 1.0.0.3 XAP for Windows Phone

Free Travel app

Published by CDIT

“ATM Vietnam – Cách nhanh nhất tìm nơi rút tiền của bạn”.Tại sao nên sử dụng ATM Vietnam:- Tốc độ tìm kiếm nhanh NHẤT- Số lượng địa chỉ ATM nhiều NHẤT ( Với ... Read More > or Install Now >

ATM VietNam App / Specifications

Download App

Install

3.38 MB

WP Store

Tech Specs

 • • Version: 1.0.0.3
 • • Price: Free
 • • Content rating: None
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File name: atm-vietnam.xap

User Reviews

 • aggregateRating
 • • Rating average
 • 4.1 out of 5
 • • Rating users
 • 35

Download Count

 • • Total downloads
 • 0
 • • Current version downloads
 • 0
 • • Added: April 2, 2014
Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Gmail   Share on Reddit   Share on StumbleUpon   Share on LinkedIn   Share on Tumblr   Save to Pocket   Save to Instapaper   Share on Pinterest   Save to Evernote   Share on Telegram   Share on VK   Email this Page   View QR Code

ATM VietNam / Screenshots

ATM VietNam / Description

“ATM Vietnam – Cách nhanh nhất tìm nơi rút tiền của bạn”.
Tại sao nên sử dụng ATM Vietnam:
- Tốc độ tìm kiếm nhanh NHẤT
- Số lượng địa chỉ ATM nhiều NHẤT ( Với gần 10,000 địa chỉ cây ATM của 50 ngân hàng lớn NHẤT Việt Nam)
- Dữ liệu cập nhật thường xuyên NHẤT với các đối tác cung cấp địa chỉ ATM Độc quyền.

Các tính năng:
- Tự động tìm kiếm các cây ATM gần vị trí của bạn nhất
- Tìm kiếm cây ATM với nhiều tùy chọn,
- Xem chính xác vị trí ATM trên bản đồ,
- Tìm đường ngắn nhất từ vị trí người dùng đến vị trí cây ATM,
- Lưu địa điểm cây ATM yêu thích.
- Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Việt.
Phần mềm được xây dựng và cập nhật thường xuyên bởi Viện công nghệ thông tin và truyền thông CDIT.

“ATM Vietnam” – Fastest way to find ATM
ATM Vietnam. WHY?
- FASTEST response time
- LARGEST number of ATM addresses ( Nearly 10,000 Newest ATM address of 50 banks in Viet Nam)
- MOST frequently updated by exclusive information sources.

Special function:
- Automatic finding 10 nearest ATM around your position.
- View ATM on the map
- Find the shortest way to the ATM
- Save your favorite ATM
- Supported languages: English and Vietnamese.
The application has been developed and updated by Institute of Information and Communications Technology CDiT.

Contact:
Website: http://www.cdit.ptit.edu.vn
Facebook: http://www.facebook.com/CDITpage
Email: support@cdit.com.vn

Download ATM VietNam XAP File

More Apps to Consider (Similar or Related)