English-Vietnamese Dict

English-Vietnamese Dict 3.0.0.2 XAP for Windows Phone

Free Education app

Published by DragonSoft

*** This is an OFFLINE English-Vietnamese Dictionary includes over 400k words/phrases, it help you to search and remember words in the fastest way. *** Functions: + Support Eng to Viet and Viet to ... Read More > or Install Now >

English-Vietnamese Dict App / Specifications

Download App

Install

18.15 MB

WP Store

Tech Specs

 • • Version: 3.0.0.2
 • • Price: Free
 • • Content rating: None
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File name: english-vietnamese-dict.xap

User Reviews

 • aggregateRating
 • • Rating average
 • 4.4 out of 5
 • • Rating users
 • 1212

Download Count

 • • Total downloads
 • 9
 • • Current version downloads
 • 9
 • • Added: August 2, 2016
Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Gmail   Share on Reddit   Share on StumbleUpon   Share on LinkedIn   Share on Tumblr   Save to Pocket   Save to Instapaper   Share on Pinterest   Save to Evernote   Share on Telegram   Share on VK   Email this Page   View QR Code

English-Vietnamese Dict / Screenshots

English-Vietnamese Dict / Description

*** This is an OFFLINE English-Vietnamese Dictionary includes over 400k words/phrases, it help you to search and remember words in the fastest way.

*** Functions:
+ Support Eng to Viet and Viet to Eng.
+ Online translation.
+ Access to search history
+ Add word to favorite list

Vietnamese:
*** Đây là ứng dụng từ điển Anh-Việt với hơn 400 nghìn từ hỗ trợ tra cứu Anh-Việt/Việt-Anh.
*** Version 3.0.0.1, 3.0.0.2: Fix lỗi hiển thị quảng cáo che mất nội dung và các lỗi tra cứu.
*** Version 3.0.0.0:
+ Không gắn quảng cáo.
+ Thay đổi một số thành phần giao diện.
*** Version 2.2.0.0:
+ Fix lỗi tính năng dịch.
+ Đổi giao diện.

*** Các chức năng trong version 2.0.0.0:
+ Tra từ thời gian thực thông qua tiền tố từ.
+ Lưu từ yêu thích vào danh sách để phục vụ cho việc học nhiều lần.
+ Tự động lưu lịch sử tra tứu từ.
+ Dịch văn bản online.
+ Phát âm từ theo giọng Us và UK.
+ Định dạng màu sắc cho phiên âm và cho nghĩa của từ.

Download English-Vietnamese Dict XAP File

More Apps to Consider (Similar or Related)