Guitar Chords Hub Icon Image

Guitar Chords Hub 1.0.0.0 for Windows Phone

A Free Education App

Published By Joybox

Sponsored Links

With Guitar Chords Hub: you can find and view more than 500.000 chords or tabsFeatures:- Access to Favorite Chords and tabs guitar- Access to History Chords and tabs guitar- English chords collection- Vietnam chords ... Read More > or Download Now >

Guitar Chords Hub for Windows Phone

Download App

Download

6.05 MB

Microsoft Store

Tech Specs

 • • Version: 1.0.0.0
 • • Price: 0
 • • Content Rating: Not Rated
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File Name: guitar-chords-hub.xap

User Reviews

 • aggregateRating
 • • Rating Average:
 • 2.3 out of 5
 • • Rating Users:
 • 3

Download Count

 • • Total Downloads:
 • 3
 • • Current Version Downloads:
 • 3
 • • Updated: August 20, 2016
Sponsored Links

More About Guitar Chords Hub

Guitar Chords Hub Screenshot Image

With Guitar Chords Hub: you can find and view more than 500.000 chords or tabs

Features:
- Access to Favorite Chords and tabs guitar
- Access to History Chords and tabs guitar
- English chords collection
- Vietnam chords collection
- Quick search with auto complete
- Autoscroll
- Zoom in/out
- Change tone
- Full document Chord Guitar: Basic and Advanced
------------------------------------

Với Guitar Chords Hub: bạn có thể tìm kiếm và xem hơn 500.000 hợp âm hay tabs
Tính năng:
- Truy cập vào hợp âm yêu thích và tab guitar
- Truy cập vào Lịch sử hợp âm và tab guitar
- Bộ sưu tậm hợp âm với những bài nhạc tiếng Anh
- Bộ sưu tậm hợp âm với những bài nhạc tiếng Việt
- Tìm kiếm nhanh với auto complete text
- Tự động cuộn trang
- Phong to/ thu nhỏ
- Thay đổi going (tone)
- Tra cứu nhanh các hợp âm ghita (guitar) cơ bản và nâng cao


Dữ liệu liên tục được cập nhật tự động từ các dịch vụ chia sẻ hợp âm (chords, tabs) ghita (guitar) nổi tiếng như hợp âm chuẩn, hop am chuan, hopamchuan, hopamchuan.com, học đàn, hocdan, hocdan.com, vnmylife, vnmylife.com,... và một số dịch vụ chia sẻ hợp âm quốc tế khác.

More Apps to Consider (Similar or Related)