Everyday Dictionary

Everyday Dictionary 1.5.0.0 XAP for Windows Phone

Free Education app

Published by Quang Trang Huỳnh

Bạn đang học tiếng Anh, bạn khó khăn khi đọc, nói, viết vì thiếu từ vựng; bạn luôn phải tra đi tra lại một từ nhiều lần. Everyday Dictionary là một giải pháp tuyệt ... Read More > or Install Now >

Everyday Dictionary App / Specifications

Download App

Install

33.38 MB

WP Store

Tech Specs

 • • Version: 1.5.0.0
 • • Price: Free
 • • Content rating: None
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File name: everyday-dictionary.xap

User Reviews

 • aggregateRating
 • • Rating average
 • 4.4 out of 5
 • • Rating users
 • 7

Download Count

 • • Total downloads
 • 6
 • • Current version downloads
 • 6
 • • Added: June 18, 2016
Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Gmail   Share on Reddit   Share on StumbleUpon   Share on LinkedIn   Share on Tumblr   Save to Pocket   Save to Instapaper   Share on Pinterest   Save to Evernote   Share on Telegram   Share on VK   Email this Page   View QR Code

Everyday Dictionary / Screenshots

Everyday Dictionary / Description

Bạn đang học tiếng Anh, bạn khó khăn khi đọc, nói, viết vì thiếu từ vựng; bạn luôn phải tra đi tra lại một từ nhiều lần. Everyday Dictionary là một giải pháp tuyệt vời.
- Bộ từ điển hơn 386000 Anh-Việt, hơn 182000 từ Anh-Anh vô cùng phong phú hỗ trợ cả từ chuyên ngành
- Học từ từ vựng một cách tự nhiên nhờ chức năng kiểm tra nhớ từ thông minh
- Nhắc từ thường xuyên thông qua Live Tile ngay tại màn hình Start.
- Cung cấp các bộ từ thông dụng cần thiết như: động từ bất quy tắc, 3000 từ Oxford, 600 từ TOEIC,...
- Tra văn bản online bằng nhiều thứ tiếng bằng công cụ Google Translate.
- Giao diện đẹp, thân thiện với người dùng.
- Đặt biệt hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo.

Download Everyday Dictionary XAP File

More Apps to Consider (Similar or Related)