JLPT N5 Icon Image

JLPT N5 1.0.4.0 for Windows Phone

A Free Education App

Published By Son zero

JLPT N5 là ứng dụng học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học từ con số ... Read More > or Download Now >

JLPT N5 for Windows Phone

Download App

Download

6 MB

Microsoft Store

Tech Specs

 • • Version: 1.0.4.0
 • • Price: 0
 • • Content Rating: Not Rated
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File Name: JLPT-N5.XAP

User Ratings

 • 247 Votes, Average: 4.7 out of 5
 • • Rating Average:
 • 4.7 out of 5
 • • Rating Users:
 • 247

Download Count

 • • Total Downloads:
 • 12
 • • Current Version Downloads:
 • 11
 • • Updated: November 22, 2014

More About JLPT N5

JLPT N5 Screenshot Image

JLPT N5 là ứng dụng học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu học từ con số không, học hết danh sách bài trong ứng dụng có thể dự thi lấy bằng N5 tiếng Nhật. Phần mềm được cài đặt và sử dụng ngay. ■ Tính năng cơ bản: ・ Hổ trợ 2 bảng chữ cái hiragana và katakana, có phần kiểm tra dành cho 2 bảng chữ cái này (thích hợp cho người chưa từng biết gì về tiếng Nhật dể tiếp cận hơn) ・ Ngoài những chức năng cơ bản như phần hiển thị nội dung từ vựng (có phát âm), ngữ pháp theo bài, ứng dụng còn hổ trợ phần luyện nghe ở mỗi bài. ・ Tra cứu từ vựng, ngữ pháp, kanji (giống như tích hợp từ điển tiếng Nhật cấp độ dành cho N5 vào ứng dụng) ・ Phần học chữ Kanji cũng được chia theo bài, có phần hướng dẫn cách viết và ở mỗi 1 từ kanji đều có các từ vựng lien quan đến từ kanji đó. ・ Kiểm tra từ vựng (phân loại theo bài, kiểm tra theo từ, theo nghĩa), phần kiểm tra kanji (phân loại theo bài, kiểm tra theo từ kanji, theo hán tự) ・ Phần ghi nhớ giúp học từ vựng và kanji dễ dàng hơn. ■ Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Việt -------------------- 22/11/2014 ・ Sửa lỗi không xem được ngữ pháp bài 20 (Máy nào đã cập nhật version này mà vẫn bị lỗi bài 20 thì gỡ ứng dụng ra rồi cài lại là sẽ hết lỗi) ・ Sửa một số lỗi hiển thị ・ Thêm liên kết đến các ứng dụng liên quan khác -------------------- 15/11/2014 ・ Phần kiểm tra: chỉnh font chữ lớn hơn và thêm chức năng tự động chuyển câu hỏi khi trả lời đúng ・ Thay đổi icon ứng dụng ・ Sửa lỗi không nhìn thấy chữ khi điện thoại ở chế độ nền trắng chữ đen.

More Apps to Consider (Similar or Related)