Hamster Gourmand Icon Image

Hamster Gourmand 1.0.1.0 for Windows Phone

A Free Puzzle & Trivia Game

Published By iFunSoft Studio

- Hamsters is very hungry, let guide a cute hamster to available food. With your dexterity, let race with time and cut the wood bar, ropes quickly and ... Read More > or Download Now >

Hamster Gourmand for Windows Phone

Download App

Download

12 MB

Microsoft Store

Tech Specs

 • • Version: 1.0.1.0
 • • Price: 0
 • • Content Rating: Not Rated
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File Name: Hamster-Gourmand.XAP

User Ratings

 • 437 Votes, Average: 5 out of 5
 • • Rating Average:
 • 5 out of 5
 • • Rating Users:
 • 437

Download Count

 • • Total Downloads:
 • 5
 • • Current Version Downloads:
 • 3
 • • Updated: February 16, 2016

More About Hamster Gourmand

Hamster Gourmand Screenshot Image

- Hamsters is very hungry, let guide a cute hamster to available food. With your dexterity, let race with time and cut the wood bar, ropes quickly and accurately to achieve the maximum score. - Total of 60 level with more challenges and different levels for you conquered. ------------------------ - Chú chuột Hamster đang rất đói bụng, bạn hãy dẫn đường cho chú hamster dễ thương này đến với những phần thức ăn đã có sẵn. Bằng sự khéo léo của mình, bạn hãy chạy đua với thời gian đồng thời hãy cắt những thang gỗ, những sợi dây thật nhanh và chính xác nhất để đạt được số điểm tối đa. - Có tất cả 60 màn chơi với nhiều thử thách và cấp độ khác nhau cho bạn chinh phục. - Support Ram 512mb device

More Games to Consider (Similar or Related)