Qua Sông IQ Icon Image

Qua Sông IQ 1.0.2.8 for Windows Phone

A Free Action & Adventure Game

Published By Gamemost Studio

Tổng có 35 level cập nhật mới nhất ngày 20/12/2014Update thêm 4 game min giúp các bản giải trí khi gặp các màn chơi khó khăn: ... Read More > or Download Now >

Qua Sông IQ for Windows Phone

Download App

Download

16.64 MB

Microsoft Store

Tech Specs

 • • Version: 1.0.2.8
 • • Price: 0
 • • Content Rating: Not Rated
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File Name: Qua-Sông-IQ.XAP

User Ratings

 • 337 Votes, Average: 4.3 out of 5
 • • Rating Average:
 • 4.3 out of 5
 • • Rating Users:
 • 337

Download Count

 • • Total Downloads:
 • 2
 • • Current Version Downloads:
 • 2
 • • Updated: January 7, 2016

More About Qua Sông IQ

Qua Sông IQ Screenshot Image

Tổng có 35 level cập nhật mới nhất ngày 20/12/2014
Update thêm 4 game min giúp các bản giải trí khi gặp các màn chơi khó khăn: gồm có: Teris, Car race,No One Die,Dont Tap White phong cách game đen trắng, ôn lại kỉ niệm game bốn nút
-MỖI TUẦN UPDATE 1 LEVEL
-ĐÃ UPDATE thêm 6 LEVEL HỨA HẸN MỘT BÀI QUA SÔNG CỰC KHÓ
Một game hại não nhất chưa từng có trên winphone store.
có rất nhiều game rất nhiều câu hỏi vận dung trí thông mình của bạn.
Bạn làm thế nào có thê đưa được các con vật qua sông theo đúng yêu cầu của đề bài...

Dữ lieu phong phú.
Update thường xuyên

More Games to Consider (Similar or Related)