Ai là triệu phú live Icon Image

Ai là triệu phú live 3.2.7.0 for Windows Phone

A Free Puzzle & Trivia Game

Published By Fungame

The primary content of this application is in Vietnamese!Features: - Ai la trieu phu is a simulation game Gameshow Ai la trieu phu made by VTV3. - In game ... Read More > or Download Now >

Ai là triệu phú live for Windows Phone

Download App

Download

13.78 MB

Microsoft Store

Tech Specs

 • • Version: 3.2.7.0
 • • Price: 0
 • • Content Rating: Not Rated
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File Name: Ai-là-triệu-phú-live.XAP

User Ratings

 • 1037 Votes, Average: 4.2 out of 5
 • • Rating Average:
 • 4.2 out of 5
 • • Rating Users:
 • 1037

Download Count

 • • Total Downloads:
 • 18
 • • Current Version Downloads:
 • 18
 • • Updated: August 28, 2016

More About Ai là triệu phú live

Ai là triệu phú live Screenshot Image

The primary content of this application is in Vietnamese!

Features:
- Ai la trieu phu is a simulation game Gameshow Ai la trieu phu made by VTV3.
- In game voice MC Lai Van Sam is very familiar.
- MC Lai Van Sam read the questions and read answers.
- System of questions varied, abundant, randomly arranged and classified from easy to difficult.
- Function Location Server and can point to review the highest point of those who play.
- There are three power assist is: 50/50, consult with the audience and change the question .
- Support Landscape and portrait.

Nội dung chính của ứng dụng này là tiếng Việt!
Tính năng:
- Ai là triệu phú là một game mô phỏng Gameshow Ai là triệu phú do VTV3 thực hiện.
- Trong game có giọng nói người dẫn chương trình MC Lại Văn Sâm rất quen thuộc.
- MC Lại Văn Sâm đọc câu hỏi và đáp án.
- Hệ thông câu hỏi đa dạng, phong phú, được sắp xếp ngẫu nhiên và được phân loại từ dễ đến khó.
- Chức năng gởi điểm lên Server và có thể xem lại Điểm Cao Nhất của những người đã chơi.
- Có 3 quyền trợ giúp là: 50/50, hỏi ý kiến khán giả và đổi câu hỏi .
- Hỗ trợ màn hình ngang và màn hình đứng .
- Update phiên bản 3.2.4 câu hỏi nhiều hơn

nếu bạn thích pikachu, pokemon, dau truong 100, duong len dinh olympia, ai thong minh hon hoc sinh lop nam, line 98, kim cuong, dao vang, ban trung khung long, angry bird, ban vit, ban ga,... thì bạn có thể thích game này.

More Games to Consider (Similar or Related)