Phim Online Icon Image

Phim Online 1.3.0.0 for Windows Phone

A Free Music App

Published By wwapps

Phim Online là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn thưởng thức những bộ phim hay và mới nhất ... Read More > or Download Now >

Phim Online for Windows Phone

Download App

Download

2 MB

Microsoft Store

Tech Specs

 • • Version: 1.3.0.0
 • • Price: 0
 • • Content Rating: Not Rated
 • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
 • • File Name: Phim-Online.XAP

User Ratings

 • 142 Votes, Average: 4.4 out of 5
 • • Rating Average:
 • 4.4 out of 5
 • • Rating Users:
 • 142

Download Count

 • • Total Downloads:
 • 29
 • • Current Version Downloads:
 • 24
 • • Updated: September 17, 2014

More About Phim Online

Phim Online Screenshot Image

Phim Online là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn thưởng thức những bộ phim hay và mới nhất trên điện thoại Windows Phone. Các chức năng chính: - phân chia phim thành nhiều thể loại và quốc gia - dễ dàng tìm kiếm và lưu lại những phim yêu thích - xem nhanh trên Wifi và 3G, nhiều server phim khác nhau để bạn lựa chọn

More Apps to Consider (Similar or Related)