Phim Online

Phim Online 1.3.0.0 XAP for Windows Phone

Free Music app

Published by wwapps

Phim Online là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn thưởng thức những bộ phim hay và mới nhất trên điện thoại Windows Phone. Các chức ... Read More > or Install Now >

Phim Online App / Specifications

Download App

Install

2 MB

WP Store

Tech Specs

  • • Version: 1.3.0.0
  • • Price: Free
  • • Content rating: None
  • • Requirements: Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
  • • File name: phim-online.xap

User Reviews

  • aggregateRating
  • • Rating average
  • 4.4 out of 5
  • • Rating users
  • 142

Download Count

Share on Facebook   Share on Twitter   Share on Google+   Share on Gmail   Share on Reddit   Share on StumbleUpon   Share on LinkedIn   Share on Tumblr   Save to Pocket   Save to Instapaper   Share on Pinterest   Save to Evernote   Share on Telegram   Share on VK   Email this Page   View QR Code

Phim Online / Screenshots

Phim Online / Description

Phim Online là ứng dụng tuyệt vời giúp bạn thưởng thức những bộ phim hay và mới nhất trên điện thoại Windows Phone. Các chức năng chính: - phân chia phim thành nhiều thể loại và quốc gia - dễ dàng tìm kiếm và lưu lại những phim yêu thích - xem nhanh trên Wifi và 3G, nhiều server phim khác nhau để bạn lựa chọn

Download Phim Online XAP File

More Apps to Consider (Similar or Related)